無題其一

夏旱秋霜冬有蝗,
此年檣事盡堪傷。
鄙儒莫作調元話,
肉食誰人在廟堂。

 

Vô đề kỳ 1

Hạ hạn thu sương đông hữu hoàng,
Thử niên tường sự tẫn kham thương.
Bỉ nho mạc tác điều nguyên thoại,
Nhục thực thuỳ nhân tại miếu đường.

 

Dịch nghĩa

Mùa hạ thì hạn hán, mùa thu thì sương giá, mùa đông thì lại có nạn côn trùng
Mùa màng năm nay thật đáng xót xa
Kẻ bỉ nho đừng nói đến chuyện xoay chuyển vận nước
Những kẻ được hưởng "ơn vua lộc nước" ở triều đình là những ai (mà im hơi lặng tiếng thế?)[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trúc Khê

Hè hạn, thu mưa, đông có sâu
Năm nay mùa lúa biết bao sầu
Bỉ nho chớ nói câu điều tiết
Toà đẹp cơm ngon có đáng đâu

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hè hạn, thu sương, sâu vụ đông
Mùa màng thất bát đáng thương không
Bỉ nho khéo nói tài xoay chuyển
Lộc nước ơn vua đáng mấy thưng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hè hạn thu sương đông có sâu,
Năm nay mùa mất xiết bao sầu.
Bỉ nho đừng nói xoay thời cuộc,
Kẻ hưởng ơn vua đang ở đâu?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời