05/02/2023 07:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề kỳ 1
無題其一

Tác giả: Bùi Huy Bích - 裴輝璧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 10/10/2011 20:20

 

Nguyên tác

夏旱秋霜冬有蝗,
此年檣事盡堪傷。
鄙儒莫作調元話,
肉食誰人在廟堂。

Phiên âm

Hạ hạn thu sương đông hữu hoàng,
Thử niên tường sự tẫn kham thương.
Bỉ nho[1] mạc tác điều nguyên[2] thoại,
Nhục thực[3] thuỳ nhân tại miếu đường.

Dịch nghĩa

Mùa hạ thì hạn hán, mùa thu thì sương giá, mùa đông thì lại có nạn côn trùng
Mùa màng năm nay thật đáng xót xa
Kẻ bỉ nho đừng nói đến chuyện xoay chuyển vận nước
Những kẻ được hưởng "ơn vua lộc nước" ở triều đình là những ai (mà im hơi lặng tiếng thế?)

Bản dịch của Trúc Khê

Hè hạn, thu mưa, đông có sâu
Năm nay mùa lúa biết bao sầu
Bỉ nho chớ nói câu điều tiết
Toà đẹp cơm ngon có đáng đâu
Nguồn:
1. Danh nhân văn hoá Bùi Huy Bích (1744-1818), Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử và văn hoá Việt Nam, 1998
2. Các tác gia Hán Nôm Thăng Long - Hà Nội, NXB Khoa học xã hội, 2009
[1] Bỉ nho là nhà nho hèn mọn, ý tự chỉ mình.
[2] Theo quan niệm cũ, trách nhiệm của chức tế tướng là phải biết điều tiết âm dương, để gió thuận mưa hòa. Bài này ông làm khi đang giữ chức Tham tụng.
[3] Am thịt, nghĩa bóng là những người có chức tước,được hưởng bổng lộc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Huy Bích » Vô đề kỳ 1