Vấn Lục Niên thành ẩn giả

Nhân ngôn ông khí quan
Di gia tựu tuyền thạch
Hoặc vấn lạc hà sự
Bạch vân điểu vô tích
Bất tài phương hiền lộ
Văn điệp nhân nhật tịch
Dao tưởng ông sở cư
Vân thâm thuỷ tự trích
Mỗi dục vãng hậu chi
Hựu khủng yếm tục khách
Ta ngã học bạ thư
Khu khu chí thăng đẩu
Thử ông thử bất nhiên
Quải quan quy lãng mẫu
Nhân chỉ bạch vân thành
Gia tai Nam sơn khấu
Cách giang dao vọng chi
Thanh ái hỗn nham tẩu
Bằng thuỳ vấn sơn ông
Diệc tri ngã tâm phẫu


Ông Nguyễn Thiếp người làng Nguyệt Ao, huyện La Sơn (nay thuộc Hà Tĩnh) đậu Hương cống, làm tri huyện Thanh Chương (nay thuộc Nghệ An), rồi bỏ quan về ẩn núi Lạp trong thành Lục Niên, có tiếng là bậc cao sĩ người ta gọi là Lục Niên phu tử. Thành Lục Niên của vua Lê đắp để chống cự với quân Minh, thuộc huyện Thanh Chương.

Nguồn: Danh nhân văn hoá Bùi Huy Bích (1744-1818), Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử và văn hoá Việt Nam, 1998

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trúc Khê

Người rằng ông bỏ quan
Dời nhà vào suối đá
Hỏi ông vui với gì?
Trắng bạc mây mờ toả
Bất tài buồn cho tôi
Sớm chiều rộn giấy má
Xa tưởng nơi nhà ông
Mây sâu nhiều vẻ lạ
Đi lúc muốn qua thăm
Vết trần sợ vấy vá
Ơi tôi học từ trát
Thưng đấu chạy long tong
Mà riêng ông khác thế
Treo mũ trở về đồng
Người trở thành mây trắng
"Núi Nam đó nhà ông"
Cách sông xa đứng ngóng
Rừng rậm biếc chen hồng
Cậy ai hỏi ông được
"Có rõ lòng tôi không?"

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người ta nói ông từ quan,
Dời nhà vào suối đá tàng ẩn danh
Hỏi ông vui sướng sao đành?
Mây mờ trắng bạc toả nhanh sớm chiều
Bất tài tôi hận tôi nhiều
Bận lo giấy má sớm chiều chẳng ngơi
Nhà ông xa tưởng ở nơi?
Mây sâu nhiều vẻ lạ đời muốn thăm
Ra đi lúc muốn qua thăm
Vết trần sợ vấy vá nhằm người chê
Bởi tôi từ bạ học thư
Đấu thưng chạy cứ khu khu chí cùn
Riêng ông khác thế vô cùng
Treo giày trả áo về đồng thưởng hoa
Người về mây trắng một toà
“Núi Nam chốn đó có nhà tiên sinh”
Cách sông xa đứng ngóng nhìn
Chen hồng rừng biếc rậm in suối ngàn
Cậy ai hỏi được ông rằng
“Ông nào hiểu rõ lòng thằng tôi không?”

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời