秋晚靈雲寺鍾樓閒望其二

飛襻樹起半空中,
入坐山光幾萬重。
風過不知黃葉墜,
客來誰與白雲慵。
並河椐本潮逾急,
夾徑栽花暑更濃。
塵夢無端成點醒,
寒霜戛打一回鍾。

 

Thu vãn Linh Vân tự chung lâu nhàn vọng kỳ 2

Phi phàn thụ khởi bán không trung,
Nhập toạ sơn quang kỷ vạn trùng.
Phong quá bất tri hoàng diệp truỵ,
Khách lai thùy dữ bạch vân dung.
Tịnh hà cư bản triều du cấp,
Giáp kính tài hoa thử cánh nồng.
Trần mộng vô đoan thành điểm tỉnh,
Hàn sương kiết đả nhất hồi chung.

 

Dịch nghĩa

Vín bay lên đứng dậy nửa không trung
Ngồi xuống (đã nhìn thấy) quang cảnh dãy núi dăng vạn trùng
Gió thổi qua, không biết lá vàng rụng
Khách về đây, ai cùng lười biếng như mây
Triều dâng ngấn nước cưa (in) ngang gốc, ngập nhanh
Bên lối đi hoa trồng, nắng lại thêm nồng
Giấc mộng trần ai không mối trở thành điểm tỉnh
Sương lạnh (chiều buông) gõ một hồi chuông


Nguồn: Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Nghệ An

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Văn Chất

Vín bay lên đứng nửa không trung
Nhập toạ núi dăng mấy vạn trùng
Gió thổi lá vàng rơi chẳng biết
Khách vào mây trắng lướt ai trông
Triều dâng ngấn nước da cây sẫm
Hoa nở lối đi ánh nắng hồng
Trần mộng không mầm thành điểm tỉnh
Chiều buông sương thỉnh một hồi chuông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Vin cây lên đến giữa không trung
Ngồi trông cảnh núi vạn điệp trùng
Gió qua lá vàng rơi đâu biết
Lang thang mây trắng khách ai cùng
Sông tịnh gốc cư triều càng gấp
Lối nhỏ chen hoa nắng thêm nồng
Mộng đời vô cớ thành lúc tỉnh
Sương lạnh gõ chuông nhẹ thinh không.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vín cây đứng dậy nửa không trung,
Ngồi xuống nhìn qua núi vạn trùng.
Không biết gió lay hoa lá rụng,
Như mây lười biếng khách ai cùng.
Triều dâng ngấn nước in ngang gốc,
Lối nhỏ bên hoa thêm nắng nồng.
Giấc mộng trần ai thành điểm tỉnh,
Chiều buông sương lạnh một hồi chuông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời