Lập xuân hậu nhị nhật hộ vương thượng giá ngự Tây Hồ hành cung tác

Nhất vọng bình hồ cảm lãng thâm
Xuân lai thời hận xứng đăng lâm
Hoà xuy ngạn liễu trừu tân diệp
Noạn trước điền ương tháp tế châm
Tinh phái ảnh giao ngư phố võng
Loan linh hưởng gián chỉ gia châm
Nhất hoằng vân thuỷ thiên nhiên kính
Ưu tá ngô vuơng chiếu cổ câm


Nguồn: Danh nhân văn hoá Bùi Huy Bích (1744-1818), Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử và văn hoá Việt Nam, 1998

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Quảng Thuận

Sóng hồ như gấm phẳng mênh mông
Xuân đến tới đây tựa đăng lâm
Ngàn liễu gió hoà thay lá mới
Mạ non khí ấm trổ cây mầm
Bóng cờ bóng lưới đan xen phủ
Đập giấy xe loan hoà nhịp âm
Mây nước tấm gương trải rộng khắp
Giúp vua soi tỏ việc cổ kim

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sóng hồ gấm phẳng mênh mông,
Nơi này xuân đến nhác trông rừng đèn,
Ngàn dương gió lá mới xen
Mạ non khí ấm trổ lên cây mầm
Bóng cờ bóng lưới đan xâm
Xe loan đập giấy hoà âm nhịp nhàng
Tấm gương mây nước thênh thang
Giúp vua soi tỏ việc bàn cổ kim.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời