秋晚靈雲寺鍾樓閒望其三

沙草芒然一逕修,
十分禪味不勝幽。
門關鎖日苔花長,
鏡散餘霜木葉收。
雲棟解驅山世近,
風篁亦妒水清流。
索居寒宦無佳興,
賴有醫王一坐樓。

 

Thu vãn Linh Vân tự chung lâu nhàn vọng kỳ 3

Sa thảo mang nhiên nhất kính tu,
Thập phân thiền vị bất thăng u.
Môn quan toả nhật đài hoa trưởng,
Kính tán dư sương mộc diệp thu.
Vân đống giải khu sơn thế cận,
Phong hoàng diệc đố thuỷ thanh lưu.
Sách cư hàn hoạn vô giai hứng,
Lại hữu y vương nhất toạ lâu.

 

Dịch nghĩa

Bãi cỏ phạc phờ một lối hẹp dài
(Dù) đã đủ mười phần mùi thiền, cũng không chịu nổi sự u tịch
Cửa đóng ỉm suốt ngày hoa rêu nở lan ra
Chiều tan sương thừa lá cây thu nhỏ lại
Mây trĩu duỗi mừng thế núi như nhích gần
Gió lay bụi tre như ghen dòng nước trong chảy
Lìa đàn ở một mình với chức quan lạnh nhạt
Nhờ có “y vương” (men rượu ngon) cùng gác chuông này


Nguồn: Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Nghệ An

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Văn Chất

Cửa chùa lối cỏ phơ chen
Trọn mười, cũng vẫn chưa quen mùi thiền
Ngày dài cửa đóng rêu lên
Chiều tan sương đọng cây xen lá vàng
Mây vờn dãy núi vắt ngang
Nước dòng trong chảy, tre hàng gió lay
Lìa đàn chức lạnh tới đây
Nhờ men rượu với chốn này tiêu dao

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Cát cỏ mịt mùng một lối sâu
Vị thiền toàn hảo quá u sầu
Cửa cài ngày khoá hoa rêu phủ
Gương mờ sương đọng lá thu rầu
Núi như gần lại khi mây chạy
Tre lay ghen hỏi nước chảy đâu
Quan nghèo lạc đàn không thi hứng
May có rượi ngon một chuông lầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lối hẹp dài sân cỏ xác xơ,
Mùi thiền dù đủ, lặng khôn nhờ.
Suốt ngày cửa đóng rêu lan toả,
Sương ứa chiều tan cây lá mờ.
Mây duỗi nhích gần mừng thế núi,
Ghen dòng nước gió trúc bơ phờ.
Lìa đàn nhậm chức quan mờ nhạt,
Đây chốn rượu ngon chuông gác thơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời