春夜

擾擾干戈百性窮,
何時天地扇融風。
鳴聲徹曉催人思,
池下蝦蟆宇下蟲。

 

Xuân dạ

Nhiễu nhiễu can qua bách tính cùng,
Hà thời thiên địa phiến dung phong.
Minh thanh triệt hiểu thôi nhân tứ,
Trì hạ hà mô vũ hạ trùng.


Nguồn:
1. Trúc Khê, Bùi Huy Bích, NXB Tân Dân, 1944
2. Danh nhân văn hoá Bùi Huy Bích (1744-1818), Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử và văn hoá Việt Nam, 1998

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trúc Khê

Can qua bối rối khổ sinh linh,
Trời đất bao giờ thoi gió thanh?
Trêu ghẹo người chi kêu suốt sáng:
Trong ao chẫu chuộc, dế bên mành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhũng nhiễu can qua dân khốn cùng,
Bao giờ trời đất thổi gió lành?
Suốt đêm rền rỉ như trêu ghẹo.
Sen nấp trong ao dế trú mành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời