Xuân dạ

Nhiễu nhiễu can qua bách tính cùng
Hà thời thiên địa phiếu dung phong
Minh thanh triệt hiểu thôi nhân tứ
Trì hạ hà mô vũ hạ trùng


Nguồn: Danh nhân văn hoá Bùi Huy Bích (1744-1818), Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử và văn hoá Việt Nam, 1998

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trúc Khê

Can qua bối rối khổ sinh linh
Trời đất bao giờ thói gió thanh?
Trêu ghẹo người chi kêu suốt sáng
Trong ao chẫu chuộc dế bên mành

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhũng nhiễu can qua dân khốn cùng,
Bao giờ trời đất thổi gió lành?
Suốt đêm rền rỉ như trêu ghẹo.
Sen nấp trong ao dế trú mành.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời