秋晚靈雲寺鍾樓閒望其六

眠底風光足療饞,
溪聲山色戀經衫。
霜吹倦葉猜驚鳥,
竹隱征旃認遠帆。
勇決戰餘京見在,
獨雷祠邃墓雲緘。
糞除欲助登臨興,
沙為刪平草未芟。

 

Thu vãn Linh Vân tự chung lâu nhàn vọng kỳ 6

Miên để phong quan túc liệu sàm,
Khê thanh sơn sắc luyến kinh sam.
Sương xuy quyện diệp sai kinh điểu,
Trúc ẩn chinh chiên nhận viễn phàm.
Dũng Quyết chiến dư nguyên hiện tại,
Độc Lôi từ thuý mộ vân giam.
Phẩn trừ dục trợ đăng lâm hứng,
Sa vị san bình thảo vị sam.

 

Dịch nghĩa

Ngủ đẫy giấc dậy tỉnh táo đủ để chữa thói thèm ăn
Suối trong, núi đẹp, ưa vạt áo nhẹ
Sương thổi lá quăn, ngỡ rằng chim cũng sợ
Trúc ẩn thuyền trôi nhận rõ cánh buồm từ xa
Dũng Quyết, cuộc chiến đã lùi xa, mồ mả còn đó
Độc Lôi, từ miếu thâm nghiêm mây chiều che khuất
Gạt bỏ sự ham muốn giúp ta tới chỗ hứng khởi
Bãi cát chưa bằng phẳng bởi cỏ chưa được xén


Nguồn: Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Nghệ An

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Văn Chất

Ngủ ngon tỉnh dậy thói tham chừa  
Núi đẹp suối trong áo nhẹ ưa
Sương đọng lá quằn chim én sợ
Trúc se thuyền lướt cánh buồm xa
Chiến tan Dũng Quyết thành trơ đó
Miếu kín Độc Lôi mây phủ mờ
Dục vọng tiêu trừ lòng hứng khởi
Bãi chưa phẳng bởi cỏ còn phơ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Tỉnh ngộ thói tham bị cuốn phăng
Áo đơn ưa suối hát cảnh rừng
Sương gió lá rầu chim sợ hãi
Trúc ẩn cờ xa biết buồm căng
Dũng Quyết trận đây kinh còn đó
Độc Lôi miếu thẳm mộ mây giăng
Trừ dục giúp người lên thi hứng
Cỏ chưa liềm cắt bãi chưa bằng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Kiêng ăn đủ giấc tỉnh người ra,
Núi đẹp suối trong áo nhẹ hoa.
Sương thổi lá oằn chim cũng sợ,
Thuyền trôi trúc ẩn cánh buồm xa.
Chiến tan Dũng Quyết mồ còn đó,
Từ miếu Độc Lôi mây khuất mờ.
Ham muốn tiêu trừ lòng hứng khởi,
Cỏ chưa được xén bãi còn trơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời