Quá Thân công Nhân Trung cố lý

Hành hành ngẫu đáo Thân công lý
Sơn thuỷ thương mang tịch chiếu trung
Nê thổ phiên tường dư túc vũ
Lê sừ thôn ổ khiếm văn phong
Tao Đàn phó uý danh nhưng tại
Lễ bộ Thượng thư miếu dĩ không
Trù trướng Thân gia nhất lão tẩu
Chỉ tri viễn tổ huý Nhân Trung


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Văn

Làng Thân công trên đường chợt tới
Trong ánh chiều tà vời vợi nước non
Đọng mưa đường trát đất bùn
Cày bừa bề bộn đâu còn văn phong
Tiếng Phó soái Tao Đàn còn đó
Miếu Thượng thư Lễ bộ đâu mà
Họ Thân đây một ông già
Chỉ biết cụ Tổ là Nhân Trung

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trên đường tới xóm Thân công,
Chiều tà trong ánh non sông vợi vời.
Đọng mưa đường trát bùn rơi,
Cày bừa bề bộn đã rời văn phong.
Tao Đàn Phó soái danh thông,
Thượng thư lễ bộ miếu không đâu mà.
Họ Thân đây một ông già,
Biết rằng cụ Tổ tên là Nhân Trung.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời