Giai đồng môn sinh hạ tiễn Quế Đường tướng công hiệp trấn Thuận Hoá

Miếu đường kinh vị tá thần thông
Dư hoạch nhung trù triệu Mẫn công
Oán tế hoành mô quy đặc giản
Tuần truyền trọng ký nhi hoàn công
Cổn y bố đức viên hồng tập
Kim lộ tuyên uy hải thuyền không
Chỉ nhật chư chiêm toàn oan bí
Trùng bồi đẩu toạ ấp xuân phong


Nguồn: Danh nhân văn hoá Bùi Huy Bích (1744-1818), Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử và văn hoá Việt Nam, 1998

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Quảng Thuận

Tài ngang dọc giúp vua đều thông
Hoạch định việc công như Mẫn công
Mưu rộng chí cao thăng đặc cách
Hoàn thành trọng trách giỏi như ông
Thay vua nói đức dân yên dạ
Uy võ ra oai giặc sạch không
Định ngày trước bệ chầu tâu các
Lại được hầu vua hóng gió xuân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tài ngang dọc giúp vua thông
Hoạch định việc nước Mẫn công tựa người.
Mưu rộng khắp chí cao ngời,
Hoàn thành trọng trách tốt đời như ông.
Thay vua vỗ dân yên lòng,
Ra oai uy võ sạch không giặc ngoài.
Định ngày trước bệ chầu ngai,
Hầu vua được hưởng cùng ngài gió xuân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời