14/08/2022 19:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giai đồng môn sinh hạ tiễn Quế Đường tướng công hiệp trấn Thuận Hoá

Tác giả: Bùi Huy Bích - 裴輝璧

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 25/04/2013 19:54

 

Phiên âm

Miếu đường kinh vị tá thần thông
Dư hoạch nhung trù triệu Mẫn công
Oán tế hoành mô quy đặc giản
Tuần truyền trọng ký nhi hoàn công
Cổn y bố đức viên hồng tập
Kim lộ tuyên uy hải thuyền không
Chỉ nhật chư chiêm toàn oan bí
Trùng bồi đẩu toạ ấp xuân phong

Bản dịch của Bùi Quảng Thuận

Tài ngang dọc giúp vua đều thông
Hoạch định việc công như Mẫn công
Mưu rộng chí cao thăng đặc cách
Hoàn thành trọng trách giỏi như ông
Thay vua nói đức dân yên dạ
Uy võ ra oai giặc sạch không
Định ngày trước bệ chầu tâu các
Lại được hầu vua hóng gió xuân
Nguồn: Danh nhân văn hoá Bùi Huy Bích (1744-1818), Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử và văn hoá Việt Nam, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Huy Bích » Giai đồng môn sinh hạ tiễn Quế Đường tướng công hiệp trấn Thuận Hoá