Thu dạ

Tầm mục lưỡng đô manh
Chi ly độ thử sinh
Dân gian phường khổ lạc
Quốc nội vi hưu binh
Dạ vũ vi vi trích
Ám trùng thiết thiết minh
Liệu tri thiên dục thự
Lân đôi hữu thung thanh


Nguồn: Danh nhân văn hoá Bùi Huy Bích (1744-1818), Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử và văn hoá Việt Nam, 1998

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trúc Khê

Gượng sống đời lay lu
Mắt loà lòng cũng loà
Dàn dương sầu lụt lội
Nước chưa hết binh qua
Mưa lạnh rơi vi vút
Trùng khuya gọi thiết tha
Chừng như giời sắp sáng
Giã gạo tiếng lân gia

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cuộc đời gượng sống thong manh,
Mắt loà lòng cũng loà nhanh tuổi già.
Dân gian lụt lội sầu đa,
Nước chưa rút hết binh qua trong vùng.
Vi vu mưa lạnh rơi cùng,
Đêm khuya tha thiết côn trùng kêu rân.
Chừng như trời sắp sáng dần,
Thì thùng giã gạo tiếng gần lân gia.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời