42.50
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
66 bài thơ, 81 bài dịch
Tạo ngày 03/11/2010 05:06 bởi hongha83, đã sửa 16 lần, lần cuối ngày 17/07/2014 16:04 bởi hongha83
Trần Lê Văn (1923-2005) tên thật là Trần Văn Lễ, quê ở Vị Xuyên, Nam Định. Ông còn có bút danh là Tú Trần. Là nhà thơ, nhà văn đồng thời là dịch giả tiếng Trung và Pháp. Ông là hội viên Hội nhà văn Việt Nam từ năm 1957. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, ông làm uỷ viên giáo dục tỉnh Sơn La. Trong kháng chiến chống Pháp, ông hoạt động văn nghệ, báo chí ở Liên khu III, là hội viên Hội Văn nghệ Liên khu III. Trần Lê Văn đã đoạt giải nhì Hội Văn nghệ Liên khu III (1950) với bài thơ Qua sườn Tam Đảo và giải nhì Hội Văn nghệ Việt Nam (1953) với bài thơ Rang thóc.

Tác phẩm:
- Giàn mướp hương (thơ, NXB Tác phẩm mới, 1979)
- Tiếng vọng (thơ, NXB Hà Nội, 1987)
- Thung mơ Hương Tích (NXB Văn hoá, 1976)
- Sông núi Điện Biên (NXB Văn hoá, 1979)
- Thă…

 

Thơ dịch tác giả khác

 1. “Đã tự bao giờ họ tha thiết yêu nhau” • “Они любили друг друга так долго и нежно” Mikhail Lermontov
  5
 2. Antoine và Cléopâtre • Antoine et Cléopâtre José María de Heredia
  1
 3. Bạch liên trì thượng tiểu trai ngoạ bệnh dạ khởi đối hoa tác Bùi Huy Bích
  3
 4. Bắc Ninh phiên đài đốc vận thú doãn chư quân tương tống chí giới thủ, phú giản Phạm Hy Lượng
  2
 5. Bệnh trung dạ khởi Nguyễn Hữu Cương
  2
 6. Canh Tý thị nhi bối khai bút Đoàn Huyên
  3
 7. Cử nhân Hoàng Trung thượng kinh hội thí thi dĩ tiễn chi kiêm tiễn cử nhân Ngọc Giản Đoàn Huyên
  1
 8. Dạ toạ thính đỗ quyên Bùi Huy Bích
  3
 9. Dạ vũ ức hữu nhân Hoàng Trung Đoàn Huyên
  1
 10. Dãy hải thạch san hô • Le récif de corail José María de Heredia
  1
 11. Đề Bạch Mã từ Trần Quang Khải
  4
 12. Đề Cổ Châu hương thôn tự Trần Nhân Tông
  8
 13. Đinh Dậu thí bút Đoàn Huyên
  3
 14. Đinh Mùi xuân nhật thư Bùi Huy Bích
  2
 15. Độc toạ Đoàn Huyên
  3
 16. Động Thiên hồ thượng Trần Nhân Tông
  6
 17. Đường Túc Tông Trần Anh Tông
  3
 18. Giang trung vãn diểu Nguyễn Thật
  1
 19. Hạ đường huynh đăng tường Đoàn Huyên
  1
 20. Hạ Phan nghiệp sư thất thập thọ Đoàn Huyên
  2
 21. Hà Thành phú biệt Phạm Hy Lượng
  3
 22. Hán Vũ Đế Trần Anh Tông
  3
 23. Hãy ăn trên cỏ • Mangez sur l'herbe Jacques Prévert
  2
 24. Khuê oán Trần Nhân Tông
  5
 25. Kinh ngụ cảm hoài kỳ 1 Ngô Thì Sĩ
  2
 26. Ký đường huynh Niệm gia đệ Oánh Đoàn Huyên
  1
 27. Ký Phổ Tuệ tôn giả kỳ 1 Trần Anh Tông
  2
 28. Ký Phổ Tuệ tôn giả kỳ 2 Trần Anh Tông
  4
 29. Lạng Châu vãn cảnh Trần Nhân Tông
  14
 30. Lạp vọng lập xuân thị nhật đăng chu, hồi ức khứ niên, sứ bộ dĩ thị nhật xả trang, nhân phú Phạm Hy Lượng
  2
 31. Lâu đài cổ bên sông Loa • Châteaux de Loire Charles Péguy
  1
 32. Ngẫu ngâm kỳ 1 Ngô Thì Sĩ
  2
 33. Ngẫu ngâm kỳ 2 Ngô Thì Sĩ
  2
 34. Nhị nguyệt thập nhất nhật dạ Trần Nhân Tông
  5
 35. Phụng hoạ ngự chế “Bái yết Sơn lăng cảm thành” Thân Nhân Trung
  3
 36. Phụng hoạ ngự chế “Chu chí Lam Sơn truy hoài Thánh tổ huân nghiệp Thân Nhân Trung
  3
 37. Phụng hoạ ngự chế “Trú Giao Thuỷ giang” Thân Nhân Trung
  3
 38. Phụng mệnh tiến cận lưu giản đô thành chư hữu Phạm Hy Lượng
  2
 39. Phụng sứ đăng trình tự thuật Nguyễn Thật
  1
 40. Quá Thân công Nhân Trung cố lý Bùi Huy Bích
  2
 41. Quỹ Trương Hiển Khanh xuân bính Trần Nhân Tông
  6
 42. Tảo khởi khảo trường Ngô Thì Sĩ
  2
 43. Tảo mai kỳ 1 Trần Nhân Tông
  5
 44. Tảo mai kỳ 2 Trần Nhân Tông
  6
 45. Tặng bản huyện huấn đạo Trang Liệt Nguyễn thăng biên tu sung giảng tập Đoàn Huyên
  2
 46. Tặng bắc sứ Lý Tư Diễn Trần Nhân Tông
  4
 47. Tặng bắc sứ Sài Trang Khanh, Lý Chấn Văn đẳng Trần Quang Khải
  3
 48. Tặng Huyền Quang tôn giả Trần Minh Tông
  2
 49. Tân Mùi lạp ký chư ấu tử đồng tôn xuân sam thư giới Vũ Phạm Khải
  1
 50. Tây chinh đạo trung (tái chinh Ai Lao) Trần Nhân Tông
  6
 51. Tây Hồ khúc yến thứ Thiếu Tô niên huynh nguyên vận Phạm Hy Lượng
  2
 52. Thập tư kỳ 1 Ngô Thì Sĩ
  3
 53. Thập tư kỳ 10 Ngô Thì Sĩ
  3
 54. Thập tư kỳ 2 Ngô Thì Sĩ
  3
 55. Thập tư kỳ 3 Ngô Thì Sĩ
  3
 56. Thập tư kỳ 4 Ngô Thì Sĩ
  3
 57. Thập tư kỳ 5 Ngô Thì Sĩ
  3
 58. Thập tư kỳ 6 Ngô Thì Sĩ
  3
 59. Thập tư kỳ 7 Ngô Thì Sĩ
  3
 60. Thập tư kỳ 8 Ngô Thì Sĩ
  3
 61. Thập tư kỳ 9 Ngô Thì Sĩ
  3
 62. Thư tặng đường huynh phó thu thí Đoàn Huyên
  2
 63. Tiễn bản bộ thượng thư Phan Vị Chỉ đại nhân hưu trí Đoàn Huyên
  3
 64. Tiễn Đào thị độc thướng kinh Đoàn Huyên
  1
 65. Tiễn Hưng Nhân Lê doãn phó khuyết kỳ 1 Đoàn Huyên
  2
 66. Tiễn Hưng Nhân Lê doãn phó khuyết kỳ 2 Đoàn Huyên
  2
 67. Tiễn Lễ bộ Chủ sự Đa Sĩ Lê đài giả mãn hồi kinh Đoàn Huyên
  1
 68. Tống bắc sứ Lý Trọng Tân, Tiêu Phương Nhai Trần Nhân Tông
  4
 69. Tống bắc sứ Ma Hợp, Kiều Nguyên Lãng Trần Nhân Tông
  5
 70. Tống tiến sĩ Nguyễn Văn San, Ngô Văn Độ chi hậu bổ Vũ Phạm Khải
  2
 71. Trương niên huynh Đoàn Huyên
  2
 72. Tụng giá tây chinh yết Bạch Hạc Hiển Uy Linh từ Nguyễn Sĩ Cố
  3
 73. Vịnh Khánh Ninh kiều Đoàn Huyên
  2
 74. Vịnh nguyệt Đoàn Huyên
  2
 75. Vô đề (II) Nguyễn Bính
  1
 76. Xuân hiểu Trần Nhân Tông
  13
 77. Xuân nhật đề trú phòng Đoàn Huyên
  2
 78. Xuân nhật đồng tú tài sổ thập đăng Nộn Hồ Nộn Liễu sơn đình hội tập sĩ nhân nguyên xướng Vũ Phạm Khải
  2
 79. Xuân nhật yết Chiêu Lăng Trần Nhân Tông
  5
 80. Xuân nhật, ngự hà vãn diểu Đoàn Huyên
  4
 81. Xuất môn khẩu chiếm tẩu ký thân hữu Phạm Hy Lượng
  3