Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 14/07/2014 21:34

Tình yêu dẫu là không
Bài thơ tình là có
Tình yêu dẫu biến rời
Bài thơ tình còn đó

Mảnh tình Ác-ve vèo qua đi
Thơ tình Ác-ve lưu vạn cổ


1986

Nguồn: Tiếng vọng (thơ), Trần Lê Văn, NXB Hà Nội, 1987