31/03/2023 23:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình và thơ

Tác giả: Trần Lê Văn - Trần Văn Lễ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 13/07/2014 21:34

 

Tình yêu dẫu là không
Bài thơ tình là có
Tình yêu dẫu biến rời
Bài thơ tình còn đó

Mảnh tình Ác-ve[1] vèo qua đi
Thơ tình Ác-ve lưu vạn cổ
1986

Nguồn: Tiếng vọng (thơ), Trần Lê Văn, NXB Hà Nội, 1987
[1] Tức nhà thơ Pháp Félix Arvers (1806-1850), nổi tiếng với bài sonnet về mối tình thầm lặng đối với một bạn gái đoan trang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Lê Văn » Tình và thơ