Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 03/11/2010 21:14, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 13/07/2014 21:43

Chia nhau một đoá hoa hồi
Mấy giây gần gũi, một đời xa nhau
Dẫu không duyên nợ gì đâu
Hương hồi xứ Lạng bắc cầu chiêm bao


1987
Nguồn: Trần Lê Văn - Những chặng đời, những chặng thơ, NXB Hội nhà văn, 2008.