Bài xướng:-Hội non sông (Trần Lê Văn)

Mùa Thu Cách mạng Hội non sông
Triệu tấm lòng chung một tấm lòng
Bác đọc Tuyên ngôn bừng khí thế
Nước mừng Độc lập thỏa chờ mong
Toàn cầu cùng lắng nghe lời thép
Dân tộc vui ghi tạc chữ đồng
Lộng lẫy Quốc kỳ bay trước gió
Quốc ca nhịp với sóng triều Đông.
-------------------
-DANH TRẤN ANH HÙNG

Lịch sử ngàn năm rạng núi sông
Từng trang lần giở máu sôi lòng
Vua Hùng dựng nước luôn ghi nhớ
Bác Đảng xây đời vẫn ước mong
Mặt trận thành công rào lũy thép
Nhân dân đoàn kết tạo thành đồng
Giặc thù tan tác theo dòng thác
Danh trấn anh hùng khắp cõi Đông…


Thiềng Đức - 11/9/2001
Ghi chú thêm:
-Qua báo NCT -Ngày 31/10/2001
có họa bài Thăng Long-Hà Nội của bác NĐT
chuyển đề là "Đi trước về sau".
-Ngày 11/9/2001 có họa bài Hội non sông
của bác Trân Lê Văn (U78) nguyên đề là
"Danh trấn anh hùng".
(Xin gửi tạm ở topic này)
-Một chân lí đã "ngộ" ra và tôn thờ:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ Tài"
Nguyễn Du