Bố cặm cụi viết truyện
Viết cả đêm cả ngày
Cho trăm nghìn người đọc
Chắc là nhiều truyện hay.

Con muốn nghe bố kể
Sao bố cười cho qua?
Sao những lúc bố kể
Nghe không hay bằng bà?

- Con ơi, dễ hiểu thôi
Vì bà sinh ra bố
So với kho chuyện bà
Nghìn trang còn bé nhỏ.

Như sắng sớm, trăng chiều
Chuyện bà hồn nhiên đến
Như từ nguồn xa xưa
Dòng sông đi gặp biển.

Bố mong viết thế nào
Hay như bà kể chuyện.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]