Có con đại bàng nọ
Đang bay lượn giữa trời
Bỗng bị tên bắn trúng
Rồi từ từ, nó rơi

Nhìn vết thương, bất chợt
Nó lặng người, bàng hoàng:
Mũi tên bắn trúng nó
Làm bằng lông đại bàng!

Câu chuyện này cho thấy:
Đôi khi, dẫu vô tình
Chính ta đưa vũ khí
Cho kẻ thù giết mình


Nguồn: Thái Bá Tân, Ngụ ngôn Ê-Dốp bằng thơ, NXB Kim Đồng, 2015