Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 03/11/2010 08:21

Ta chỉ biết tiếc thời gian
Khi không còn thời gian để tiếc
Ta chỉ biết yêu đến cực cùng da diết
Khi người yêu đã cạn kiệt tình yêu
Tiếc và yêu chới với cánh chim chiều
Tìm đâu ra chốn đỗ


1992

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]