Chưa có đánh giá nào
Nước: Cu Ba
3 bài thơ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Bằng Việt (3 bài)
Tạo ngày 21/11/2018 18:20 bởi hongha83
Manuel Díaz Martínez (1936-) là nhà thơ, nhà báo và nhà ngoại giao Cu Ba, sinh tại Santa Clara. Ông từng tham gia đấu tranh chống chế độ độc tài Batista từ trong phong trào sinh viên và bị đuổi khỏi trường đại học. Sau cách mạng Cu Ba, ông là một trong những gương mặt năng động, xây dựng nền văn hoá Cu Ba mới, thông qua công tác báo chí, xuất bản và phụ trách văn nghệ ở đài phát thanh La Habana. Thơ Martínez ngắn, hàm súc, giàu khơi gợi.

Tác phẩm:
- Sự cô đơn và các đề tài khác, 1957
- Những con đường, 1962
- Sống nghĩa là gì?, 1968
- Những vần thơ chưa kết thúc, 1965