Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 tác giả)
[1]

Bjørnstjerne Martinus Bjørnson

1832-1910, Na Uy
3 bài thơ, 1013 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 09/12/2015 21:09

Henrik Johan Ibsen

1828-1906, Na Uy
4 bài thơ, 1948 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 16/07/2008 06:08

Rolf Jacobsen

1907-1994, Na Uy
2 bài thơ, 1441 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/06/2007 14:48

Stein Mehren

1935-?, Na Uy
5 bài thơ, 1295 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 15/07/2008 18:11

Trang trong tổng số 1 trang (4 tác giả)
[1]