Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (14 tác giả)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Christian Ide Hintze

1953-?, Áo
6 bài thơ, 1764 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/04/2008 07:04

Erich Fried

1921-1988, Áo
31 bài thơ, 2568 lượt xem, 2 người thích
Do hongha83 gửi ngày 17/04/2008 08:51

Franz Grillparzer

1791-1872, Áo
1 bài thơ, 1359 lượt xem, 0 người thích
Do sabina_mller gửi ngày 10/07/2007 15:31

Franz Werfel

1890-1945, Áo
1 bài thơ, 1444 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 23/06/2007 16:16

Georg Trakl

23.00
1887-1914, Áo
10 bài thơ, 2942 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/04/2008 08:59

Heinrich Nowak

1890-?, Áo
2 bài thơ, 1335 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 23/06/2007 16:14

Hugo von Hofmannsthal

1874-1929, Áo
2 bài thơ, 1522 lượt xem, 0 người thích
Do sabina_mller gửi ngày 19/06/2008 15:16

Ilse Brem

1945-?, Áo
6 bài thơ, 1473 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 17/06/2008 23:26

Ingeborg Bachmann

1926-1973, Áo
3 bài thơ, 1558 lượt xem, 0 người thích
Do sabina_mller gửi ngày 21/06/2008 04:24

Johann Nepomuk Vogl

1802-1866, Áo
1 bài thơ, 1091 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 30/06/2013 08:48

Trang trong tổng số 2 trang (14 tác giả)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối