Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (15 tác giả)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Alfred Jaklitsch (Freddy Jaklitsch)

1960-?, Áo
2 bài thơ, 907 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 14/05/2023 20:01

Christian Ide Hintze

1953-?, Áo
6 bài thơ, 2533 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/04/2008 07:04

Erich Fried

15.00
1921-1988, Áo
31 bài thơ, 3838 lượt xem, 2 người thích
Do hongha83 gửi ngày 17/04/2008 08:51

Franz Grillparzer

1791-1872, Áo
1 bài thơ, 1946 lượt xem, 0 người thích
Do sabina_mller gửi ngày 10/07/2007 15:31

Franz Werfel

1890-1945, Áo
1 bài thơ, 2024 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 23/06/2007 16:16

Georg Trakl

33.67
1887-1914, Áo
10 bài thơ, 4002 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/04/2008 08:59

Heinrich Nowak

1890-?, Áo
2 bài thơ, 1918 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 23/06/2007 16:14

Hugo von Hofmannsthal

14.00
1874-1929, Áo
2 bài thơ, 2387 lượt xem, 0 người thích
Do sabina_mller gửi ngày 19/06/2008 15:16

Ilse Brem

1945-?, Áo
6 bài thơ, 2334 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 17/06/2008 23:26

Ingeborg Bachmann

1926-1973, Áo
4 bài thơ, 2479 lượt xem, 0 người thích
Do sabina_mller gửi ngày 21/06/2008 04:24

Trang trong tổng số 2 trang (15 tác giả)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối