14.00
Nước: Áo
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Rainer Maria Rilke (64 bài)
- Stefan Zweig (1 bài)
- Georg Trakl (10 bài)
- Franz Werfel (1 bài)
- Heinrich Nowak (2 bài)
Tạo ngày 19/06/2008 15:16 bởi sabina_mller, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 21/06/2008 05:06 bởi sabina_mller
Hugo von Hofmannsthal (1874-1929), nhà viết văn, thơ, kịch người Áo, sinh ra ở Vienna, bắt đầu viết thơ và kịch từ rất sớm. Năm 17 tuổi, ông gặp gỡ nhà thơ Stefan George người Đức và có một số bài được xuất bản trên tạp chí của George. Ông học luật và triết nhưng đã quyết định từ bỏ để làm nghề viết vào năm 1901. Trong Thế chiến thứ nhất, ông giữ một chức trong chính phủ.