Chưa có đánh giá nào
Nước: Áo
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Johann Nepomuk Vogl (1 bài)
- Nikolaus Lenau (4 bài)
- Hugo von Hofmannsthal (2 bài)
- Rainer Maria Rilke (59 bài)
- Stefan Zweig (1 bài)
Tạo ngày 10/07/2007 15:31 bởi sabina_mller, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 21/06/2008 04:59 bởi sabina_mller
Franz Grillparzer sinh ngày 15/01/1791 tại Vienna, mất ngày 21/01/1872 cũng tại Vienna, là con trai một vị luật sư nổi tiếng.

Năm 1807, Grillparzer học Luật tại Vienna. sau khi tốt nghiệp, năm 1811, ông trở thành thầy giáo tư, sau đó trở thành thầy trong trường học. Sau khi làm thầy kí (khg đc trả lương) trong một thư viện hoàng gia, năm 1813 ông đc nội các hoàng cung tuyển vào làm chính thức với chức vụ người viết kế hoạch. Năm 1821 ông đc bổ nhiệm vào Bộ tài chính. Năm 1832, ông đc bổ nhiệm là chủ quản giám sát tài liệu nội các và giữ chức này cho đến khi ông về hưu năm 1856.