Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 tác giả)
[1]

Babacar Sall

1954-?, Sénégal
3 bài thơ, 1517 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/04/2008 10:32

David Diop

1927-1960, Sénégal
12 bài thơ, 2123 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 25/03/2008 08:10

Léopold Sédar Senghor

1957-2001, Sénégal
2 bài thơ, 935 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 30/10/2018 22:12

Malick Fall

1920-1978, Sénégal
1 bài thơ, 1314 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 14/05/2013 19:01

Trang trong tổng số 1 trang (4 tác giả)
[1]