Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 tác giả)
[1]

Babacar Sall

1954-?, Sénégal
3 bài thơ, 1759 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 19/04/2008 10:32

David Diop

1927-1960, Sénégal
13 bài thơ, 2565 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 26/03/2008 08:10

Léopold Sédar Senghor

1957-2001, Sénégal
2 bài thơ, 1265 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 31/10/2018 22:12

Malick Fall

1920-1978, Sénégal
1 bài thơ, 1691 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 15/05/2013 19:01

Trang trong tổng số 1 trang (4 tác giả)
[1]