Chưa có đánh giá nào
Nước: Sénégal
1 bài thơ
Tạo ngày 14/05/2013 19:01 bởi hongha83
Malick Fall (1920-1978) là nhà thơ, nhà văn và nhà ngoại giao Senegal. Ông học ở Senegal, Pháp và Bretagne. Ông là đại sứ Maroc, Ethiopia và Tunisia.

Tác phẩm:
- Bức phù điêu (thơ), 1964
- Vết thương (tiểu thuyết), 1967