Chưa có đánh giá nào
Nước: Sénégal
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- David Diop (13 bài)
- Babacar Sall (3 bài)
- Léopold Sédar Senghor (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Bằng Việt (1 bài)
Tạo ngày 14/05/2013 19:01 bởi hongha83
Malick Fall (1920-1978) là nhà thơ, nhà văn và nhà ngoại giao Senegal. Ông học ở Senegal, Pháp và Bretagne. Ông là đại sứ Maroc, Ethiopia và Tunisia.

Tác phẩm:
- Bức phù điêu (thơ), 1964
- Vết thương (tiểu thuyết), 1967