Chưa có đánh giá nào
Nước: Sénégal
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Babacar Sall (3 bài)
- David Diop (13 bài)
- Malick Fall (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Minh Sơn Lê (1 bài)
Tạo ngày 30/10/2018 22:12 bởi hongha83
Léopold Sédar Senghor (9/10/1957 - 20/12/2001) là nhà thơ, chính trị gia và nhà lý luận văn hoá Sénégal. Ông sinh ở Joal-Fadiouth, Sénégal và mất ở Verson, Pháp. Trong hai thập kỷ 1960-1980, ông là tổng thống đầu tiên của Sénégal. Ông là người Châu Phi đầu tiên được bầu làm thành viên của Viện hàn lâm Pháp. Trước khi độc lập, ông thành lập đảng chính trị gọi là Khối Dân chủ Sénégal. Ông được nhiều người xem là một trong những trí thức châu Phi quan trọng nhất của thế kỷ 20.