Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 tác giả)
[1]

Anne Carson

1950-?, Canada
9 bài thơ, 1091 lượt xem, 1 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 23/03/2019 12:41

Anne Hébert

1916-2000, Canada
3 bài thơ, 2115 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 28/03/2008 09:01

Eva Tihanyi

1956-?, Canada
1 bài thơ, 1827 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 30/03/2008 00:38

Hector de Saint-Denys Garneau

1912-1943, Canada
1 bài thơ, 1098 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/08/2014 09:44

John Alexander McCrae

1872-1918, Canada
1 bài thơ, 1638 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 19/11/2008 20:16

Leonard Cohen

1934-2016, Canada
34 bài thơ, 1573 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/09/2019 18:18

Margaret Atwood

1939-?, Canada
4 bài thơ, 2245 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 05/11/2008 17:38

Milton James Rhode Acorn

1923-1986, Canada
1 bài thơ, 1184 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 09/12/2015 22:45

Paul Anka

1941-?, Canada
6 bài thơ, 407 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 11/09/2022 20:21

Trang trong tổng số 1 trang (9 tác giả)
[1]