Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 tác giả)
[1]

Anne Carson

1950-?, Canada
9 bài thơ, 157 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 23/03/2019 12:41

Anne Hébert

1916-2000, Canada
3 bài thơ, 1469 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 28/03/2008 09:01

Eva Tihanyi

1956-?, Canada
1 bài thơ, 1284 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 30/03/2008 00:38

Hector de Saint-Denys Garneau

1912-1943, Canada
1 bài thơ, 618 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/08/2014 09:44

John Alexander McCrae

1872-1918, Canada
1 bài thơ, 1126 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 19/11/2008 20:16

Margaret Eleanor Atwood

1939-?, Canada
3 bài thơ, 1163 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 05/11/2008 17:38

Milton James Rhode Acorn

1923-1986, Canada
1 bài thơ, 614 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 09/12/2015 22:45

Trang trong tổng số 1 trang (7 tác giả)
[1]