Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 tác giả)
[1]

Anne Hébert

1916-2000, Canada
3 bài thơ, 1414 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 28/03/2008 09:01

Eva Tihanyi

1956-?, Canada
1 bài thơ, 1241 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 30/03/2008 00:38

Hector de Saint-Denys Garneau

1912-1943, Canada
1 bài thơ, 588 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/08/2014 09:44

John Alexander McCrae

1872-1918, Canada
1 bài thơ, 1082 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 19/11/2008 20:16

Margaret Eleanor Atwood

1939-?, Canada
3 bài thơ, 1105 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 05/11/2008 17:38

Milton James Rhode Acorn

1923-1986, Canada
1 bài thơ, 563 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 09/12/2015 22:45

Trang trong tổng số 1 trang (6 tác giả)
[1]