Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 tác giả)
[1]

Anne Carson

1950-?, Canada
9 bài thơ, 610 lượt xem, 1 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 24/03/2019 12:41

Anne Hébert

1916-2000, Canada
3 bài thơ, 1737 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 29/03/2008 09:01

Eva Tihanyi

1956-?, Canada
1 bài thơ, 1511 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 31/03/2008 00:38

Hector de Saint-Denys Garneau

1912-1943, Canada
1 bài thơ, 834 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/08/2014 09:44

John Alexander McCrae

1872-1918, Canada
1 bài thơ, 1349 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 20/11/2008 20:16

Leonard Cohen

1934-2016, Canada
23 bài thơ, 600 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 15/09/2019 18:18

Margaret Atwood

1939-?, Canada
4 bài thơ, 1619 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 06/11/2008 17:38

Milton James Rhode Acorn

1923-1986, Canada
1 bài thơ, 889 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 10/12/2015 22:45

Trang trong tổng số 1 trang (8 tác giả)
[1]