Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 tác giả)
[1]

Ahmed Dahbour

1946-?, Palestine
1 bài thơ, 1060 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 11/11/2017 21:39

Mahmoud Darwish

15.00
1941-2008, Palestine
4 bài thơ, 2664 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/08/2008 22:38

Trang trong tổng số 1 trang (2 tác giả)
[1]