Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 tác giả)
[1]

Manlio Argueta

1935-?, El Salvador
1 bài thơ, 2009 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 22/05/2008 03:30

Roque Dalton (Roque Antonio Dalton García)

1935-1975, El Salvador
1 bài thơ, 1066 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 23/11/2018 21:16

Trang trong tổng số 1 trang (2 tác giả)
[1]