Chưa có đánh giá nào
Nước: El Salvador
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Manlio Argueta (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Bằng Việt (1 bài)
Tạo ngày 22/11/2018 21:16 bởi hongha83
Roque Dalton (1935-1975) là nhà thơ, nhà viết tiểu luận, nhà báo, nhà hoạt động chính trị El Salvador. Ông sinh và mất ở San Salvador. Ông tham gia tích cực vào đời sống chính trị đất nước, khơi dậy phong trào đòi tự do dân chủ ở Salvador và bị chính quyền bắt giam. Ông in thơ từ rất trẻ, năm 1969 được giải thưởng thơ của “Nhà châu Mỹ” (Casa de las Américas). Ngoài thơ, ông còn viết văn xuôi và chính luận. Ông đã bị thủ tiêu và hy sinh trong tù.