Chưa có đánh giá nào
Nước: El Salvador
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Roque Dalton (1 bài)
Tạo ngày 21/05/2008 03:30 bởi hongha83
Manlio Argueta (1935-) là nhà văn, nhà phê bình văn học và tiểu thuyết gia người Sanvađo.

Tác phẩm:
- Một ngày trong đời (One Day of Life)

(hongha83 gửi)