Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 tác giả)
[1]

Adonis - Ali Ahmad Sa’id Esber, Adunis

1930-?, Syri
10 bài thơ, 817 lượt xem, 0 người thích
Do Admin gửi ngày 03/11/2017 05:44

Nizar Qabbani - نـزار قـبـّانـي

1923-1998, Syri
4 bài thơ, 1240 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 20/05/2010 21:00

Trang trong tổng số 1 trang (2 tác giả)
[1]