Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 tác giả)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Alessandro Mazzolini

1857-1934, Italia
1 bài thơ, 1572 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 24/06/2008 10:27

Danilo Dolci

1924-1997, Italia
1 bài thơ, 1569 lượt xem, 0 người thích
Do demmuadong gửi ngày 10/10/2006 13:50

Dante Alighieri

25.00
1265-1321, Italia
81 bài thơ, 5869 lượt xem, 4 người thích
Do demmuadong gửi ngày 23/08/2006 06:03

Dino Campana

1885-1932, Italia
2 bài thơ, 1118 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 20/11/2008 02:31

Eugenio Montale

1896-1981, Italia
19 bài thơ, 2183 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/07/2007 12:17

Francesco Petrarca

1304-1374, Italia
11 bài thơ, 3716 lượt xem, 1 người thích
Do demmuadong gửi ngày 13/08/2006 08:19

Gaius Valerius Catullus

84 tr.CN-54 tr.CN, Italia
8 bài thơ, 1429 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/09/2007 17:18

Gianni Rodari

1920-1980, Italia
1 bài thơ, 251 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 03/10/2018 11:40

Giosuè Carducci

1835-1907, Italia
2 bài thơ, 1417 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/07/2007 12:14

Olindo Guerrini

1845-1916, Italia
1 bài thơ, 987 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 22/04/2010 23:55

Trang trong tổng số 2 trang (12 tác giả)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối