15.00
Nước: Italia
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Umberto Saba (1 bài)
- Dino Campana (2 bài)
- Alessandro Mazzolini (1 bài)
- Eugenio Montale (19 bài)
- Salvatore Quasimodo (5 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Minh Sơn Lê (1 bài)
Tạo ngày 08/02/2023 02:11 bởi Admin
Ernesto de Curtis (4/10/1875 - 31/12/1937) sinh và mất tại Naples, Italia, là nhạc sĩ, nổi tiếng với bài Torna a Surriento (Trở lại Surriento) bằng tiếng Napoli. Ông học piano và nhận bằng tại Nhạc viện San Pietro a Maiella ở Naples.