Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 tác giả)
[1]

Alfonsas Maldonis

1929-?, Litva
1 bài thơ, 1653 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/06/2008 23:27

Eduardas Mieželaitis

1919-1997, Litva
29 bài thơ, 3514 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 31/03/2008 21:34

Oscar Vladislas de Lubicz Milosz

1877-1939, Litva
1 bài thơ, 1541 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 04/12/2008 22:26

Trang trong tổng số 1 trang (3 tác giả)
[1]