Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 tác giả)
[1]

Khuyết danh Ucraina

?-?, Ucraina
1 bài thơ, 548 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 27/04/2015 08:26

Maxim Fadeevich Rylsky - Максим Фадеевич Рыльский

1895-1964, Ucraina
1 bài thơ, 441 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 10/02/2017 06:47

Taras Grigorjevich Shevchenko - Тарас Григорьевич Шевченко

15.00
1814-1861, Ucraina
39 bài thơ, 4644 lượt xem, 1 người thích
Do Hoa Xuyên Tuyết gửi ngày 23/07/2007 08:03

Yury Rybczynski - Юрий Евгеньевич Рыбчинский

1945-?, Ucraina
1 bài thơ, 540 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/09/2016 11:56

Trang trong tổng số 1 trang (4 tác giả)
[1]