Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (1 tác giả)
[1]

Abū-Nuwās - أبو نواس

23.00
750-810, A-rập
6 bài thơ, 5280 lượt xem, 3 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/09/2007 17:31

Trang trong tổng số 1 trang (1 tác giả)
[1]