Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 tác giả)
[1]

Adélia Luzia Prado Freitas

1935-?, Braxin
1 bài thơ, 629 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 23/02/2019 20:50

Carlos Drummond de Andrade

1902-1987, Braxin
5 bài thơ, 1775 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/09/2007 18:26

Cecília Meireles

1901-1964, Braxin
3 bài thơ, 1714 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/05/2007 07:45

Ilka Brunhilde Laurito

1925-?, Braxin
4 bài thơ, 1588 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/08/2007 15:36

João Cabral de Melo Neto

1920-1999, Braxin
2 bài thơ, 599 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 01/12/2017 15:03

Vinícius de Moraes (O Poetinha)

1913-1980, Braxin
1 bài thơ, 702 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 01/12/2017 15:12

Trang trong tổng số 1 trang (6 tác giả)
[1]