Chưa có đánh giá nào
Nước: Braxin
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 05/08/2007 15:36 bởi Vanachi
Ilka Brunhilde Laurito (10/7/1925 - 11/12/2012) là nhà thơ và giáo sư văn chương, sinh tại São Paulo, Brasil, và suốt đời sống ở đó. Ngoài sinh hoạt văn chương, Laurito còn tham gia vào việc sản xuất các chương trình truyền hình về Brasil cho đài BBC (London). Những thi tập chính của bà gồm có: Caminho (1948), A Noiva do horizonte (1953), Autobiografia de mãos dadas (1958), Janela de apartamento (1968), Sal do lírico (1978), Genetrix (1982), Canteiro de Obras (1985), và Guia do poeta observador do cometa Halley (1985). Bà cũng xuất bản một tập tiểu luận: Tempos de Cecília — uma leitura do Romanceiro da Inconfidência (1974), một tập ký sự và truyện khôi hài: Parque de diversoẽs (1995), và rất nhiều tập truyện cho thiếu nhi.

Độc…