Chưa có đánh giá nào
Nước: Braxin
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 23/02/2019 20:50 bởi tôn tiền tử
Adélia Luzia Prado Freitas (13/12/1935 -) là nhà thơ người Brazil, được trao giải công nhận trọn đời của giải thơ Griffin năm 2014.