Chưa có đánh giá nào
Nước: Braxin
1 bài thơ
Tạo ngày 23/02/2019 20:50 bởi tôn tiền tử
Adélia Luzia Prado Freitas (1935-) là nhà thơ người Brazil, được trao giải công nhận trọn đời của giải thơ Griffin năm 2014.