Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 tác giả)
[1]

Abdullah Jafar Ibn Mohammad Rudaki - ابوعبدالله جعفر ابن محمد رودکی

33.67
860-941, Ba Tư
4 bài thơ, 3840 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 02/04/2007 17:39

Baba Tahir - بابا طاهر

1000-1019, Ba Tư
24 bài thơ, 2436 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/05/2007 21:02

Ferdowsi - فردوسی

940-1020, Ba Tư
1 bài thơ, 445 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 06/10/2018 20:17

Jalal ad-Din Muhammad Rumi - جلال‌الدین محمد رومی

24.50
1207-1273, Ba Tư
43 bài thơ, 6996 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 02/04/2007 17:05

Khwajeh Shams od-Din Muhammad Hafez-e Shirazi - خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی

1321-1390, Ba Tư
5 bài thơ, 2126 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/09/2007 17:28

Nezami Ganjavi - نظامی گنجوی

1141-1209, Ba Tư
5 bài thơ, 1670 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/09/2007 17:35

Nur ad-Din Abd ar-Rahman Jami - نورالدین عبدالرحمن جامی

1414-1492, Ba Tư
13 bài thơ, 2365 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 02/04/2007 17:44

Omar Khayyám - عمر خیام

24.00
1042-1112, Ba Tư
14 bài thơ, 7248 lượt xem, 3 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/05/2007 20:27

Saadi - سعدی

1203-1291, Ba Tư
8 bài thơ, 2580 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/09/2007 17:24

Trang trong tổng số 1 trang (10 tác giả)
[1]