Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 tác giả)
[1]

Abdullah Jafar Ibn Mohammad Rudaki - ابوعبدالله جعفر ابن محمد رودکی

44.00
860-941, Ba Tư
4 bài thơ, 5200 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 03/04/2007 17:39

Baba Tahir - بابا طاهر

1000-1019, Ba Tư
24 bài thơ, 3832 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 20/05/2007 21:02

Ferdowsi - فردوسی

940-1020, Ba Tư
1 bài thơ, 1199 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 07/10/2018 20:17

Jalal ad-Din Muhammad Rumi - جلال‌الدین محمد رومی

54.80
1207-1273, Ba Tư
43 bài thơ, 12478 lượt xem, 8 người thích
Do Vanachi gửi ngày 03/04/2007 17:05

Khwajeh Shams od-Din Muhammad Hafez-e Shirazi - خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی

1321-1390, Ba Tư
5 bài thơ, 2906 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/09/2007 17:28

Nezami Ganjavi - نظامی گنجوی

1141-1209, Ba Tư
5 bài thơ, 2420 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/09/2007 17:35

Nur ad-Din Abd ar-Rahman Jami - نورالدین عبدالرحمن جامی

1414-1492, Ba Tư
13 bài thơ, 2955 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 03/04/2007 17:44

Omar Khayyám - عمر خیام

34.33
1042-1112, Ba Tư
15 bài thơ, 11645 lượt xem, 5 người thích
Do Vanachi gửi ngày 20/05/2007 20:27

Saadi - سعدی

1203-1291, Ba Tư
8 bài thơ, 3895 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/09/2007 17:24

Trang trong tổng số 1 trang (10 tác giả)
[1]