Jami (1414-1492) tên đầy đủ là Nur ad-Din Abd ar-Rahman Jami (tiếng Ba Tư: نورالدین عبدالرحمن جامی), một trong những nhà thơ vĩ đại nhất của Ba Tư trong thế kỷ XV.