33.67
Nước: Ba Tư
4 bài thơ
2 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Ferdowsi (1 bài)
- Baba Tahir (24 bài)
- Omar Khayyám (15 bài)
- Nezami Ganjavi (5 bài)
- Saadi (8 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Thái Bá Tân (3 bài)
Tạo ngày 02/04/2007 17:39 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 25/06/2007 07:30 bởi Vanachi
Rudaki (860-941) tên đầy đủ là Abdullah Jafar Ibn Mohammad Rudaki (tiếng Ba Tư: ابوعبدالله جعفر ابن محمد رودکی) nhà thơ Ba Tư trung cổ.