Chưa có đánh giá nào
Nước: Ba Tư
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Baba Tahir (24 bài)
- Abdullah Jafar Ibn Mohammad Rudaki (4 bài)
- Omar Khayyám (15 bài)
- Nezami Ganjavi (5 bài)
- Saadi (8 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Thái Bá Tân (1 bài)
Tạo ngày 06/10/2018 20:17 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 06/10/2018 21:27 bởi hongha83
Ferdowsi (940-1020) là nhà thơ cổ điển Ba Tư (Iran ngày nay). Ông nổi tiếng với tác phẩm Sacnamê (Sách các vua), bộ sử khổng lồ bằng văn vần rất được yêu mến ở thế giới phương Đông.