Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (17 tác giả)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Agi Mishol

1947-?, Rumani
1 bài thơ, 1316 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 15/01/2018 16:01

Demostene Botez

1893-1973, Rumani
1 bài thơ, 1860 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 01/07/2008 02:43

Eugen Jebeleanu

1911-1991, Rumani
6 bài thơ, 2193 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 28/05/2008 10:27

Ion Miloș

15.00
1930-?, Rumani
36 bài thơ, 3556 lượt xem, 3 người thích
Do hongha83 gửi ngày 04/07/2008 04:29

Lucian Blaga

1895-1961, Rumani
4 bài thơ, 1924 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 09/11/2008 08:15

Marcel Breslaşu

1903-1966, Rumani
1 bài thơ, 1594 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 03/07/2008 21:28

Maria Banuş

1914-1999, Rumani
1 bài thơ, 1592 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 03/07/2008 21:41

Marin Sorescu

1936-1996, Rumani
3 bài thơ, 2185 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 22/04/2008 06:34

Marius Chelaru

1961-?, Rumani
6 bài thơ, 742 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 24/02/2023 18:38

Mihai Beniuc

1907-1988, Rumani
2 bài thơ, 2112 lượt xem, 0 người thích
Do demmuadong gửi ngày 02/11/2006 10:36

Trang trong tổng số 2 trang (17 tác giả)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối