Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (16 tác giả)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Agi Mishol

1947-?, Rumani
1 bài thơ, 901 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 16/01/2018 16:01

Demostene Botez

1893-1973, Rumani
1 bài thơ, 1521 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 02/07/2008 02:43

Eugen Jebeleanu

1911-1991, Rumani
6 bài thơ, 1841 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 29/05/2008 10:27

Ion Miloș

15.00
1930-?, Rumani
36 bài thơ, 2673 lượt xem, 3 người thích
Do hongha83 gửi ngày 05/07/2008 04:29

Lucian Blaga

1895-1961, Rumani
4 bài thơ, 1558 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 10/11/2008 08:15

Marcel Breslaşu

1903-1966, Rumani
1 bài thơ, 1295 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 04/07/2008 21:28

Maria Banuş

1914-1999, Rumani
1 bài thơ, 1308 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 04/07/2008 21:41

Marin Sorescu

1936-1996, Rumani
3 bài thơ, 1776 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 23/04/2008 06:34

Mihai Beniuc

1907-1988, Rumani
2 bài thơ, 1447 lượt xem, 0 người thích
Do demmuadong gửi ngày 03/11/2006 10:36

Mihai Eminescu

1850-1889, Rumani
43 bài thơ, 4129 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 03/07/2008 03:49

Trang trong tổng số 2 trang (16 tác giả)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối