Chưa có đánh giá nào
Nước: Rumani
1 bài thơ
Tạo ngày 01/07/2008 02:43 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 01/07/2008 02:45 bởi Vanachi
Demostene Botez (29/7/1893 - 17/3/1973) là thơ Rumani sinh tại vùng
Moldova. Khi mất được chôn tại Iaşi. Có tác phẩm thơ trữ tình ra đời
từ năm 25 tuổi, nhưng cuộc đời sáng tác chính thức của nhà thơ bắt đầu từ năm 1920 khi cho xuất bản tập thơ Hoa của đất (Floarea pământului, 1920).

Tác phẩm:
- Lịch sử con người (1923)
- Những ngày của đời tôi (1927)
- Hoa của mặt trời (1953)