Chưa có đánh giá nào
Nước: Rumani
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lucian Blaga (4 bài)
- Tristan Tzara (6 bài)
- Zaharia Stancu (3 bài)
- Marcel Breslaşu (1 bài)
- Mihai Beniuc (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 01/07/2008 02:43 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 01/07/2008 02:45 bởi Vanachi
Demostene Botez (29/7/1893 - 17/3/1973) là thơ Rumani sinh tại vùng Moldova. Khi mất được chôn tại Iaşi. Có tác phẩm thơ trữ tình ra đời từ năm 25 tuổi, nhưng cuộc đời sáng tác chính thức của nhà thơ bắt đầu từ năm 1920 khi cho xuất bản tập thơ Hoa của đất (Floarea pământului, 1920).

Tác phẩm:
- Lịch sử con người (1923)
- Những ngày của đời tôi (1927)
- Hoa của mặt trời (1953)