Chưa có đánh giá nào
Nước: Rumani
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Eugen Jebeleanu (6 bài)
- Mihai Beniuc (2 bài)
- Victor Tulbure (1 bài)
- Marcel Breslaşu (1 bài)
- Zaharia Stancu (3 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 03/07/2008 21:41 bởi hongha83
Maria Banuş (1914-1999) là nữ thi sĩ lớn của Rumani trong thời gian giữa hai cuộc chiến tranh thế giới. Từ sau ngày quê hương được giải phóng, đã khẳng định lý tưởng xã hội và tài năng trong các tác phẩm mới.

Tác phẩm:
- Niềm vui (1948)
- Gửi các con tôi (1949)
- Thế giới xuất hiện (1956)
- Ở ngưỡng cửa thiên đàng (1957)...