Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (15 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Nichita Stănescu

1933-1983, Rumani
3 bài thơ, 1029 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 10/11/2008 02:21

Tristan Tzara

1896-1963, Rumani
6 bài thơ, 1041 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/09/2007 08:28

Veronica Micle

1850-1889, Rumani
2 bài thơ, 831 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 10/11/2008 09:13

Victor Tulbure

1925-1997, Rumani
1 bài thơ, 827 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 04/07/2008 22:04

Zaharia Stancu

1902-1974, Rumani
3 bài thơ, 373 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 12/08/2015 07:39

Trang trong tổng số 2 trang (15 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]