Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (17 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Mihai Eminescu

1850-1889, Rumani
43 bài thơ, 4750 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 02/07/2008 03:49

Nichita Stănescu

1933-1983, Rumani
3 bài thơ, 1921 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 09/11/2008 02:21

Stefan Dumitrescu

1950-?, Rumani
25 bài thơ, 955 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 15/11/2021 16:56

Tristan Tzara - Sami Rosenstock

1896-1963, Rumani
6 bài thơ, 2317 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/09/2007 08:28

Veronica Micle

11.00
1850-1889, Rumani
2 bài thơ, 1603 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 09/11/2008 09:13

Victor Tulbure

1925-1997, Rumani
1 bài thơ, 1699 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 03/07/2008 22:04

Zaharia Stancu

1902-1974, Rumani
3 bài thơ, 1130 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 11/08/2015 07:39

Trang trong tổng số 2 trang (17 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]